İçeriğe geç

Terim:

saikeirei

Kanji:

最敬礼

Hiragana:

ÇÇÇ さいけいれい

Açıklama:

最 (sai+) "en fazlalık belirten önek" + 敬 (kei) "saygı, saygı sunma, reverans" + 礼 (rei[1]) "adap, saygı gösterme, selamlama". Saygıyı en derinden belirten selamlama. Ayaktayken sırtın yere 45 derece açı yaptığı, seizada iken yere paralel olduğu selamlama.

Explanation:

最 (sai+) "superlative prefix" + 敬 (kei) "respect, respecting, reverence" + 礼 (rei[1]) "manners, respecting, salute". The bowing of deepest respect. Done with one's back 45 degrees to the ground on foot and one's back parallel to the ground when in seiza.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

eshaku

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-