İçeriğe geç

Terim:

sahō

Kanji:

作法

Hiragana:

ÇÇ さほう

Açıklama:

Usul, metot, yöntem.

Explanation:

Method, way of doing.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-