İçeriğe geç

Terim:

sage-tō

Kanji:

下げ刀

Hiragana:

JÇ さげとう

Açıklama:

下げ (sage) "indirme, aşağıda tutma" + 刀 ([1]) "kılıç". Kılıcı sol elde ucu aşağıya, ağzı arkaya bakacak şekilde tutma. Kılıcın belde olmadığı duruş.

Explanation:

下げ (sage) "lowering, keeping low" + 刀 ([1]) "sword". Stance with the sword in the left hand, tip pointing downwards and the cutting edge facing backwards. The basic stance when the sword in not on the waist.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-