İçeriğe geç

Terim:

ryūha

Kanji:

流派

Hiragana:

ÇÇ りゅうは

Açıklama:

流 (ryū) "stil, ekol, akım, akış" + 派 (-ha) "grup, kitle belirten sonek". Stil, ekol, bir ekolün takipçileri. Budōda klasik savaş sanatı ekolü.

Explanation:

流 (ryū) "style, ecole, current, flow" + 派 (-ha) "suffix denoting a group, faction". Style, ecole, followers of a school. In budō, classical martial arts ecole.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

bugei ryūha