İçeriğe geç

Terim:

rōnin

Kanji:

浪人

Hiragana:

ÇÇ ろうにん

Açıklama:

浪 () "başıboş, avare" + 人 (nin) "kişi". Herhangi bir klan veya efendiye bağlı olmayan samuray.

Explanation:

浪 () "wandering" + 人 (nin) "person". Samurai who is not in service of a master or who doesn't belong to a clan.

Not:

Önceki dönemlerde evsiz kişilere kullanılan bu terim, 14-15. asırlarda sadece samuraylar için kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde kullanım alanı daha genişlemiştir.

Note:

This term, which was used for homeless people in previous periods, was used only for samurai in the 14-15th centuries. Today, its usage area has expanded.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-