İçeriğe geç

Terim:

ridatsu hō

Kanji:

離脱法

Hiragana:

ÇÇÇ りだつほう

Açıklama:

離脱 (ridatsu) "kaç(ır)ma, kurtulma" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Rakibin tutuşunda sıyrılıp kurtulma yöntemleri.

Explanation:

離脱 (ridatsu) "escaping, coming off" + 法 ([1]) "method, principle". Methods of escaping from the grip of the opponent.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

hanashi waza, hazushi waza

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-