İçeriğe geç

Terim:

renraku waza

Kanji:

連絡技

Hiragana:

ÇÇJ れんらくわざ

Açıklama:

連絡 (renraku) "ilişki, bağlılık" + 技 (waza) "teknik". Bağlı teknikler. İlk teknik başarısız olduğunda tekniği uygun şekilde değiştirip devam etme veya tekniği yineleme.

Explanation:

連絡 (renraku) "relationship, junction" + 技 (waza) "technique". Connected techniques. Changing or repeating the technique and continuing accordingly when the initial technique fails.

Not:

Kanren waza da denir. Renzoku waza ile karıştırılmamalıdır.

Note:

Also called kanren waza. Not to be confused with renzoku waza.

İlgili Terim | Related Terms:

kanren waza

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-