İçeriğe geç

Terim:

reigi sahō

Kanji:

礼儀作法

Hiragana:

ÇÇÇÇ れいぎさほう

Açıklama:

礼儀 (reigi) "adap" + 作法 (sahō) "metot, usül". Başkalarına ve dōjōya karşı gösterilen saygı ve hürmet. Dōjō adabı.

Explanation:

礼儀 (reigi) "manners" + 作法 (sahō) "method, way of doing". Respect and courtesy for others and the dōjō. Dōjō etiquette.

Not:

Reigishaho olarak yazıldığı da görülmüştür.

Note:

Spelled by some as reigishaho.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-