İçeriğe geç

Terim:

rei[2]

Kanji:

魂 / 霊

Hiragana:

Ç れい

Açıklama:

Ruh.

Explanation:

Spirit.

Not:

魂 ve 霊 kanjilerinin Çince okunuşları sırasıyla kon ve rei'dir. İki kanjinin de Japonca okunuşu tama'dır. Kon okunuşu chinkon veya shikon gibi terimlerde görülebilir.

Note:

The Chinese readings of 魂 and 霊 are kon and rei, respectively. The Japanese reading of both kanji are tama. The reading kon can be seen in terms such as shikon or chinkon.

İlgili Terim | Related Terms:

tama[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ichirei shikon sangen hachiriki, reiki, chokurei