İçeriğe geç

Terim:

randori

Kanji:

乱取り

Hiragana:

ÇJ らんどり

Açıklama:

乱 (ran) "düzensiz, rastgele, kaos" + 取り (tori[1]) "alış, tutuş, tekniği yapan kişi". Rastgele teknik yapma. Aikidōda birden fazla kişinin bir kişiye rastgele sıra ile saldırması.

Explanation:

乱 (ran) "disorderly, random, chaos" + 取り (tori[1]) "taking, grabbing, the one who applies the technique". Random technique. In aikidō, more than one person attacking a person randomly.

Not:

Jūdō, jūjutsu gibi sanatlarda randori "bire bir serbest sparring" demekken aikidōda "birden çok kişinin bir kişiye rastgele saldırı yapması" demektir.

Note:

In arts such as jūdō, jūjutsu, randori means "one-on-one free sparring", while in aikidō it means "multiple people randomly attacking one person".

İlgili Terim | Related Terms:

taninzu gake, tasūdori

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

toshu randori