İçeriğe geç

Terim:

otonashii no ken

Kanji:

大人しいの剣

Hiragana:

JÇ おとなしいのけん

Açıklama:

大人しい (otonashii) "sessiz, sakin" + の (no) "tamlama partikeli" + 剣 (ken[1]) "kılıç". Sessiz kılıç, kılıcın sessizliği. Kılıcı rakibin kılıcına vurmadan, çarptırmadan kullanma.

Explanation:

大人しい (otonashii) "quiet, calm" + の (no) "compound particle" + 剣 (ken[1]) "sword". Silent sword, silence of the sword. To use the sword without hitting the opponent's sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-