İçeriğe geç

Terim:

oshi taoshi

Kanji:

押し倒し

Hiragana:

JJ おしたおし

Açıklama:

押し (oshi) "ittirme, ittiriş" + 倒し (taoshi) "devirme, çevirme, düşürüş". Koldan ittirerek yapılan bir düşürme tekniği.

Explanation:

押し (oshi) "pushing" + 倒し (taoshi) "overthrowing, turnning, dropping". A dropping technique, utilized by pushing from the elbow.

Not:

Bazı ekoller (örneğin Tomiki) tarafından ikkyō için kullanılan kelimedir.

Note:

The term used by some schoole (e.g. Tomiki) for ikkyō.

İlgili Terim | Related Terms:

ikkajō, ikkyō, ude osae

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-