İçeriğe geç

Terim:

ō-sensei[2]

Kanji:

翁先生

Hiragana:

ÇÇÇ おうせんせい

Açıklama:

翁 (ō[2]) "yaşlı, muhterem, saygıdeğer" + 先生 (sensei) "sensei". Morihei Ueshiba için kullanılan ünvanlardan biri.

Explanation:

翁 (ō[2]) "old, venerable, respected" + 先生 (sensei) "sensei". A title used for Morihei Ueshiba.

Not:

Morihei Ueshiba da ō (翁) sıfatını bizzat kendi için kullanmıştır.

Note:

Morihei Ueshiba also used the adjective ō (翁) for himself.

İlgili Terim | Related Terms:

ō-sensei[1]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-