İçeriğe geç

Terim:

ō-sensei[1]

Kanji:

大先生

Hiragana:

ÇÇÇ おおせんせい

Açıklama:

大 (ō[1]) "büyük, ulu" + 先生 (sensei) "sensei". Yaşlı ustalar için kullanılan bir ünvan.

Explanation:

大 (ō[1]) "big, great" + 先生 (sensei) "sensei". A title, used for old masters.

Not:

Sadece Morihei Ueshiba için değil, birçok sanattan birçok usta için kullanılabilen jenerik bir ünvandır.

Note:

This is a generic title which can be used to refer not only Morihei Ueshiba but masters from different arts.

İlgili Terim | Related Terms:

ō-sensei[2], waka sensei

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-