İçeriğe geç

Terim:

osae

Kanji:

抑え

Hiragana:

J おさえ

Açıklama:

Sabitleme, zapt etme.

Explanation:

Suppression, seizing.

Not:

"Sabitlemek, zapt etmek" anlamındaki 抑さえる (osaeru) fiilinden. Daha az yaygın olmakla birlikte 押え (おさえ, osae) olarak da yazılır.

Note:

From the verb 抑えさえる (osaeru) meaning "to suppress, to seize". Osae is also spelled 押え (おさえ, osae), which is less common compared to 抑え (おさえ, osae).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

osae waza, hijikime osae, ude osae, tekubi osae, hiji osae