İçeriğe geç

Terim:

omote

Kanji:

Hiragana:

J おもて

Açıklama:

Ön taraf, dış taraf, zahirî. Kamusal. Aikidōda ileriye doğru yapılan teknikleri belirtir.

Explanation:

Front, façade, outside. External. Public. In aikidō, refers to the techniques which are applied straight ahead, instead of turning back.

Not:

Bu kelimenin "kamusal, standart" anlamı omotegei teriminde görülebilir. Kılıç kullanımında omote taraf, kılıcı tutan kişinin kendisine göre kılıcın sol tarafıdır, bkz; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

Note:

The "public, standard" meaning of this word can be seen in the term omotegei. In sword usage, omote is the right side of the sword according to the person holding the sword, see; Kendo and Iaido Concepts: Omote vs. Ura

İlgili Terim | Related Terms:

ura

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

omotegei, omote chikara, omote kinniku, omote sankaku, omote waza