İçeriğe geç

Terim:

okuden

Kanji:

奥伝

Hiragana:

JÇ おくでん

Açıklama:

奥 (oku) "iç, içsel, bâtın" + 伝 (den) "aktarım, gelenek". Gizli aktarım, gizli öğreti.

Explanation:

奥 (oku) "inside, inner" + 伝 (den) "transmission, tradition". The secret transmission, the secret teaching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

shoden, chūden

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-