İçeriğe geç

Terim:

nuki uchi

Kanji:

抜き打ち

Hiragana:

JJ ぬきうち

Açıklama:

抜き (nuki[1]) "dışarı açma, çıkarma" + 打ち (uchi[1]) "vuruş". Kılıcı kından çekerken kesiş yapma. Kından çıkarış ve kesişin aynı hamle olması.

Explanation:

抜き (nuki[1]) "extracting, taking out" + 打ち (uchi[1]) "hit, blow". Drawing the sword out from the scabbard out cutting at the same time. The drawing and the cutting being one.

Not:

İai ve battō sanatlarının temel prensiplerindendir. Nuki kelimesi "çıkarmak, dışarı açmak" anlamındaki 抜く (nuku) fiilinden.

Note:

One of the key principles of iai and battō arts. The word nuki comes from the verb 抜く (nuku), which means "to extract, to take out".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-