İçeriğe geç

Terim:

nikyō

Kanji:

二教

Hiragana:

ÇÇ にきょう

Açıklama:

二 (ni[1]) "iki (sayı)" + 教 (kyō[1]) "öğreti, doktrin, öğretim". Aikidōnun ikinci temel tekniğidir.

Explanation:

二 (ni[1]) "two (number)" + 教 (kyō[1]) "teaching, doctrine, instructing". The second basic technique in aikidō.

Not:

Kote mawashi olarak da bilinir. Yoshinkan'da nikajō denir.

Note:

Also known as kote mawashi. Called nikajō in Yoshinkan.

İlgili Terim | Related Terms:

nikajō, kote mawashi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-