İçeriğe geç

Terim:

ni[1]

Kanji:

Hiragana:

Ç に

Açıklama:

İki (sayı).

Explanation:

Two (number).

Not:

二 kanjisinin Japonca okunuşu futa, Çince okunuşu ni'dir. Sertifika ve diploma gibi hukuki, ticari ve resmî belgelerde 二 kanjisi yerine 貳 veya 贰 kanjileri kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, çizgi eklemek suretiyle sayı belirten kanjinin ve sayı değerinin değiştirilmesini önlemek ve evrakta sahteciliğin önüne geçmektir. Bu husus özellikle 一 ("bir"), 二 ("iki"), 三 ("üç") ve 五 ("beş") kanjileri için geçerlidir.

Note:

The Japanese reading of 二 is futa, the Chinese reading is ni. In legal, commercial and official documents such as certificates and diplomas, the kanjis 貳 or 贰 can be used instead of the kanji 二. The reason for this is to prevent changing the kanji and the number value by adding a dash and to prevent forgery in documents. This is especially critical for the kanjis 一 ("one"), 二 ("two"), 三 ("three"), and 五 ("five").

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

ninin dori, nikajō, nikyō, nikyū, nidan, ichigan nisoku santan shiriki, ninin gake