İçeriğe geç

Terim:

nakago

Kanji:

Hiragana:

J なかご

Açıklama:

Kılıcın namlusunun kabza içinde kalan kısmı, pırazvana.

Explanation:

The part of the blade of the sword that is inside the hilt. The tang of the sword.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-