İçeriğe geç

Terim:

musha

Kanji:

武者

Hiragana:

ÇÇ むしゃ

Açıklama:

武 (mu[1]) "savaş" + 者 (-sha) "kişi belirten sonek". Savaşçı.

Explanation:

武 (mu[1]) "war" + 者 (-sha) "agent suffix". Warrior.

Not:

武 kanjisi pek yaygın olarak olmasa da mu diye de okunabilir. Bileşik kelimelerde genelde bu diye okunur.

Note:

Though not very common, the kanji 武 can be read mu. The more common reading for this kanji in compound words is bu.

İlgili Terim | Related Terms:

bugeisha, samurai, bushi, bujin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-