İçeriğe geç

Terim:

munen musō

Kanji:

無念無想

Hiragana:

ÇÇÇÇ むねんむそう

Açıklama:

無念 (munen) "arzusuzluk" + 無想 (musō) "düşüncesizlik". Budizmde varılmaya çalışılan bir idea. Dünyevi arzu ve düşüncelerden sıyrılmış olma hali.

Explanation:

無念 (munen) "no desire" + 無想 (musō) "no thought". A Buddhism ideal of being free of worldly desires and thoughts.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-