İçeriğe geç

Terim:

muga

Kanji:

無我

Hiragana:

ÇÇ むが

Açıklama:

無 (mu+[2]) "olumsuzluk öneki" + 我 (ga) "ego, benlik". Egosuzluk, benliksiz veya dengede olma hâli. Budōda varılmaya çalışılan bir nitelik olarak tarif edilir.

Explanation:

無 (mu+[2]) "negation prefix" + 我 (ga) "ego, self". Selfnessness. The state of being void or at balance. Considered to be one of the qualities of budō.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-