İçeriğe geç

Terim:

mogitō

Kanji:

模擬刀

Hiragana:

ÇÇÇ もぎとう

Açıklama:

模擬 (mogi) "imitasyon, yapma" + 刀 ([1]) "kılıç". İmitasyon kılıç. Antrenman veya gösteri amaçlı, ağzı keskinleştirilmemiş kılıç.

Explanation:

模擬 (mogi) "imitation, fake" + 刀 ([1]) "sword". Imitation sword. An unsharpened sword for training or demonstration purposes.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

iaitō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-