İçeriğe geç

Terim:

mizoochi

Kanji:

鳩尾

Hiragana:

JJ みぞおち

Açıklama:

Solar pleksüs.

Explanation:

Solar pleksus.

Not:

Budo Renshu'nun Türkçe çevirisinde (2004, İstanbul, s. 126) yanlış olarak mizu uchi yazılmıştır.

Note:

Misspelled as mizu uchi in the Turkish translation of Budo Renshu (2004, İstanbul, p. 126)

İlgili Terim | Related Terms:

suigetsu

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-