İçeriğe geç

Terim:

mitori geiko

Kanji:

見取り稽古

Hiragana:

JJÇÇ みとりげいこ

Açıklama:

見取り (mitori) "bakarak kapma" + 稽古 (keiko) "antrenman". İzleyerek kavrama ve taklit etme. Antrenmanda bakarak öğrenme ve görüleni uygulama.

Explanation:

見取り (mitori) "grabbing by looking" + 稽古 (keiko) "training". Comprehension and imitation by watching. Learning by looking and practicing what is seen in training.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-