İçeriğe geç

Terim:

misogi shuhō

Kanji:

禊修法

Hiragana:

JÇÇ みそぎしゅうほう

Açıklama:

禊 (misogi) "arınma ayini" + 修法 (shuhō) "terbiye etme". Akan suyun içinde yapılan arınma ayini.

Explanation:

禊 (misogi) "purification ritual" + 修法 (shuhō) "taming". A purification ritual performed in running water.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-