İçeriğe geç

Terim:

meguri

Kanji:

巡り

Hiragana:

J めぐる

Açıklama:

Kendi ekseninde dönme. Kobayashi Aikidō'nun önemli prensiplerindendir, eklemlerin kullanımı üzerinedir.

Explanation:

Revolving, turning around an axis. One of the primary principles of Kobayashi Aikidō, focusing on the use of the joints.

Not:

"Kendi ekseninde dönmek" anlamındaki 巡る (meguru) fiilinden.

Note:

From the verb 巡る (meguru), which means "to revolve".

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-