İçeriğe geç

Terim:

maru

Kanji:

Hiragana:

J まる

Açıklama:

Daire. Daire sembolü aikidō hareketlerindeki daireselliği ve sangen ideasında göğü (天, ten[1]) temsil eder.

Explanation:

Circle. The circle symbol represents circularity in aikidō movements and the sky (天, ten[1]) in the idea of sangen.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

en

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-