İçeriğe geç

Terim:

maki otoshi

Kanji:

巻き落とし

Hiragana:

JJ まきおとし

Açıklama:

巻き (maki) "sarma, dolama" + 落とし (otoshi) "düşürme, düşürüş". Bir tür düşürme, fırlatma tekniği.

Explanation:

巻き (maki) "rolling, wrapping" + 落とし (otoshi) "dropping, drop". A type of dropping, throwing technique.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-