İçeriğe geç

Terim:

makenai aikidō

Kanji:

負けない合気道

Hiragana:

JJÇÇ まけないあいきどう

Açıklama:

負け (make) "yenilme, kaybetme" + ない (-nai) "olumsuzluk belirten sonek" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō". Yenilmeyen aikidō. Morihei Ueshiba'nın bir yorumuna göre 3 aikidō cinsinden biri. Bu türden aikidō, kişinin gerçek çatışma durumlarında kullanabildiği aikidōdur. Diğer 2 tür: tsuyoi aikidō, enbu no aikidō

Explanation:

負け (make) "losing, being defeated" + ない (-nai) "negation suffix" + 合気道 (aikidō[1]) "aikidō". Invincible aikidō. One of the 3 types of aikidō according to Morihei Ueshiba. This type of aikidō is one that can be used in real combat situations. The other 2 types: tsuyoi aikidō, enbu no aikidō

Not:

Make kelimesi "yenilmek, kaybetmek" anlamındaki 負ける (makeru) fiilinden.

Note:

The word make comes from the verb 負ける (makeru), which means "to lose, to be defeated".

İlgili Terim | Related Terms:

tsuyoi aikidō, enbu no aikidō

Referans | Reference:

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-