İçeriğe geç

Terim:

mae

Kanji:

Hiragana:

J まえ

Açıklama:

İleri, önde, önce.

Explanation:

Forward, ahead, before.

Not:

Bu kanjinin Çince okunuşları zen ve sen, Japonca okunuşları ise mae ve saki'dir.

Note:

The Chinese readings of this kanji are zen and sen and the Japanese readings are mae and saki.

İlgili Terim | Related Terms:

zen[1], sen[2]

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

mae ukemi, mae geri