İçeriğe geç

Terim:

mae ukemi

Kanji:

前受け身

Hiragana:

JJÇ まえうけみ

Açıklama:

前 (mae) "ileri, önde, önce" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Öne düşüş.

Explanation:

前 (mae) "forward, ahead, before" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Forward fall.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

ushiro ukemi, zenpō kaiten ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-