İçeriğe geç

Terim:

kyūten

Kanji:

球転

Hiragana:

ÇÇ きゅうてん

Açıklama:

球 (kyū) "küre" + 転 (ten[2]) "hareket etme, dönme". Küresel dönüş.

Explanation:

球 (kyū) "globe" + 転 (ten[2]) "shift, turning, moving". Global turn.

Not:

Korindō Aikidō'da (光輪洞合気道) kullanılan bir terimdir.

Note:

A term used in Korindō Aikidō (光輪洞合気道).

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-