İçeriğe geç

Terim:

kyūshin

Kanji:

求心

Hiragana:

ÇÇ きゅうしん

Açıklama:

求 (kyū) "bir şeye doğru olma, isteme, teklif" + 心 (shin[1]) "kalp, ruh, zihin". Dairenin merkezine doğru hareket.

Explanation:

求 (kyū) "being pro something, wanting, offer" + 心 (shin[1]) "heart, spirit, mind". Movement towards the center of the circle. Centripetal movement.

Not:

Bir aikidō terimi olarak sadece Aikido Çalışma Kitabı'nda (2007, İstanbul) tespit edilmiştir. Kenji Kumagai "kolları dışarıdan merkeze getirme" anlamında kullanır.

Note:

As an aikidō term, only found in Aikido Çalışma Kitabı (2007, İstanbul) by Kenji Kumagai. In the book, kyūshin means "to lower the arms down back to the body center".

İlgili Terim | Related Terms:

enshin

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-