İçeriğe geç

Terim:

kyū[1] / ku

Kanji:

Hiragana:

Ç きゅう / く

Açıklama:

Dokuz (sayı).

Explanation:

Nine (number).

Not:

Bu kanjinin 2 Çince okunuşu vardır; go okunuşu ku olup kuji in teriminde görülebilir, kan okunuşu ise kyū'dur.

Note:

This kanji has 2 Chinese readings; the go reading is ku, which can be seen in the term kuji in, and the kan reading is kyū.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kyūdan, kyūkyū