İçeriğe geç

Terim:

kyōkotsu

Kanji:

胸骨

Hiragana:

ÇÇ きょうこつ

Açıklama:

胸 (kyō) "gövde, göğüs" + 骨 (kotsu) "kemik". Göğüs kemiği, sternum.

Explanation:

胸 (kyō) "chest, breast" + 骨 (kotsu) "bone". Breastbone, sternum.

Not:

Tomiki Aikidō'da değinilen bir terimdir. "Gövde, göğüs" anlamındaki 胸 kanjisinin Çince okunuşu kyō, Japonca okunuşları mune ve muna'dır.

Note:

Refered to in Tomiki Aikidō. The kanji 胸, meaning "chest, breast", has the Chinese reading of kyō and the Japanese readings of muna and mune.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-