İçeriğe geç

Terim:

kuden

Kanji:

口伝

Hiragana:

ÇÇ くでん

Açıklama:

口 (ku) "söz, konuşma" + 伝 (den) "aktarım, gelenek". Sözlü öğretim, sözlü aktarım.

Explanation:

口 (ku) "speech" + 伝 (den) "transmission, tradition". Oral tranmission, oral teaching.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-