İçeriğe geç

Terim:

kubikiri

Kanji:

首斬り

Hiragana:

JJ くびきり

Açıklama:

首 (kubi) "boyun" + 斬り (kiri[2]) "kesme, kesiş". Kafa kesme.

Explanation:

首 (kubi) "neck" + 斬り (kiri[2]) "cut, cutting". Beheading, decapitation.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-