İçeriğe geç

Terim:

kubi naka

Kanji:

頸中

Hiragana:

JJ くびなか

Açıklama:

頸 (kubi) "boyun" + 中 (naka) "orta". Kafanın omurga ile birleştiği yer. Boynun arkası, ense.

Explanation:

頸 (kubi) "neck" + 中 (naka) "middle". Place where the spine joins the head. Back of the neck, nape.

Not:

頸中 kanjileri Çince okunuşlar keichū, Japonca okunuşla kubi naka olur. Kubi naka terimi budō'dan ziyade zoolojide kullanılsa da birkaç terimcede görülebilir.

Note:

The Chinese reading for the kanjis 頸中 is keichū and the Japanese reading is kubi naka. Though the term kubi naka is used in the field of zoology rather than budō, it can be seen in some glossaries.

İlgili Terim | Related Terms:

keichū

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-