İçeriğe geç

Terim:

kote oroshi

Kanji:

小手下ろし

Hiragana:

JJJ こておろし

Açıklama:

小手 (kote[1]) "önkol" + 下ろし (oroshi) "indirme, aşağı indirme, kesme". Önkol düşürüşü. Önkolu bükerek rakibi düşürme tekniği.

Explanation:

小手 (kote[1]) "forearm" + 下ろし (oroshi) "lowering, bringing down, cutting down". Forearm dropping. The technique of dropping the opponent by twisting the forearm.

Not:

Genelde Ki Aikidō'da kote gaeshi tekniği için kullanılan isimlerden biridir. Oroshi kelimesi "indirmek, aşağı indirmek, kesmek" anlamındaki 下ろす (orosu) fiilinden.

Note:

Another name for kote gaeshi mostly used in Ki Aikidō. The word oroshi comes from the verb 下ろす (orosu), which means "to lower, to bring down, to cut down".

İlgili Terim | Related Terms:

kote gaeshi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-