İçeriğe geç

Terim:

koppō

Kanji:

骨法

Hiragana:

ÇÇ こっぽう

Açıklama:

骨 (kotsu) "iskelet, kemik" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Zarara verme, hasar bırakma odaklı uygulama.

Explanation:

骨 (kotsu) "skeleton, bone" + 法 ([1]) "method, principle". Application focused on causing harm, causing injury.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

koppōjutsu