İçeriğe geç

Terim:

kōkutsu dachi

Kanji:

後屈立

Hiragana:

ÇÇJ こうくつだち

Açıklama:

後 ([5] / go[2]) "geriye, arkaya, sonra" + 屈 (kutsu) "eğilme" + 立 (tachi[2]) "ayakta durma, duruş". Bacakların arasında uzun mesafenin olduğu ve yükün arka bacakta olduğu duruş.

Explanation:

後 ([5] / go[2]) "behind, backwards, after" + 屈 (kutsu) "bending" + 立 (tachi[2]) "standing up, stance". A stance with a wide gap between the legs and the body weight on the rear foot.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

zenkutsu dachi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-