İçeriğe geç

Terim:

Kokuryūkai

Kanji:

黑龍會

Hiragana:

ÇÇÇ こくりゅうかい

Açıklama:

黑 (koku) "siyah (renk)" + 龍 (ryū) "ejderha" + 會 (kai[2]) "kurum, dernek, toplantı". Kara Ejderha Topluluğu. Japonya'da 1901'de Ryōhei Uchida (内田 良平, 1873 - 1937) tarafından kurulmuş aşırı milliyetçi paramiliter örgüt. Morihei Ueshiba 1924'te bu topluluğa dahil olarak Onisaburō Deguchi (出口 王仁三郎, 1871 - 1948) ile birlikte Mançurya'ya ütopya kurmaya gitmiş fakat Çin kuvvetleri tarafından tutuklanmıştır. Japon Hükümeti'nin araya girmesi ile infaz edilmekten kurtulup Japonya'ya geri getirtilmiştir.

Explanation:

黑 (koku) "black (colour)" + 龍 (ryū) "dragon" + 會 (kai[2]) "foundation, association, meeting". Black Dragon Society. An ultranationalist paramilitary organisation founded in Japan in 1901 by Ryōhei Uchida (内田 良平, 1873 - 1937). Morihei Ueshiba joined this community in 1924 and went to Manchuria to establish an utopia with Onisaburō Deguchi (出口 王仁三郎, 1871 - 1948), but was arrested by the Chinese forces. With the intervention of the Japanese Government, he was saved from being executed and brought back to Japan.

Not:

Diğer terimlerde sadeleştirilmiş hali olan "会" ile gördüğümüz kai[2] terimi, Kokuryūkai isminde geleneksel formu olan "會" ile karşımıza çıkar.

Note:

The word kai[2] in the name Kokuryūkai can be seen with the kanji "會", which is the traditional form of the kanji "会", which can be seen in other terms.

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-