İçeriğe geç

Terim:

kōhō

Kanji:

後方

Hiragana:

ÇÇ こうほう

Açıklama:

後 ([5] / go[2]) "geriye, arkaya, sonra" + 方 ([2]) "yön, taraf". Geriye doğru, geri yönde.

Explanation:

後 ([5] / go[2]) "behind, backwards, after" + 方 ([2]) "direction, side". Backwards, back direction.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

zenpō

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

kōhō irimi nage, kōhō tentō undō, kōhō ukemi