İçeriğe geç

Terim:

kōhō ukemi

Kanji:

後方受け身

Hiragana:

ÇÇJÇ こうほううけみ

Açıklama:

後方 (kōhō) "geri yönde" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Geriye doğru ukemi.

Explanation:

後方 (kōhō) "backwards" + 受け身 (ukemi) "ukemi". Backwards ukemi.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-