İçeriğe geç

Terim:

kōhō tentō undō

Kanji:

後方転倒運動

Hiragana:

ÇÇÇÇÇÇ こうほうてんとううんどう

Açıklama:

後方 (kōhō) "geri yönde" + 転倒 (tentō) "düşme, düşüş" + 運動 (undō) "bedensel egzersiz". Geriye düşüş egzersizi. Ushiro ukemi.

Explanation:

後方 (kōhō) "backwards" + 転倒 (tentō) "falling, fall" + 運動 (undō) "physical exercise". Backwards fall. Ushiro ukemi.

Not:

Ushiro ukemi de denir.

Note:

Also called ushiro ukemi.

İlgili Terim | Related Terms:

ushiro ukemi

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-