İçeriğe geç

Terim:

kōgeki sen

Kanji:

攻撃線

Hiragana:

ÇÇÇ こうげきせん

Açıklama:

攻撃 (kōgeki) "saldırı" + 線 (sen[1]) "hat, çizgi". Saldırı hattı.

Explanation:

攻撃 (kōgeki) "attack" + 線 (sen[1]) "line". Attack line. Line of attack.

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-