İçeriğe geç

Terim:

kōgeki hō

Kanji:

攻撃法

Hiragana:

ÇÇÇ こうげきほう

Açıklama:

攻撃 (kōgeki) "saldırı" + 法 ([1]) "yöntem, metot, ilke". Saldırı yöntem(ler)i.

Explanation:

攻撃 (kōgeki) "attack" + 法 ([1]) "method, principle". Attack method(s).

Not:

-

Note:

-

İlgili Terim | Related Terms:

-

Referans | Reference:

-

Türeyen Kelimeler | Derived Terms:

-